Bacardi

Bacardi_125x0

Bacardi is a friendly young chihuahua mix.